• Facebook
  • YouTube
| Sdílet |

úvod » Doporučené sklony

Doporučené sklony

Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin
dle ČSN 73 1901 1) 2)
SKLÁDANÁ KRYTINASKLON 7)
krytina z pálených tašek 3)
- taška obyčejná dvojitá30°
- taška drážková tažená35°
- taška drážková ražená se spojitou vodní drážkou22°
- taška drážková ražená s přerušovanou vodní drážkou30°
- vlnovka (esovka)35°
- prejz40°
krytina z betonových tašek profilovaných drážkových22°
krytina z betonových tašek obyčejných30°
krytina z přírodní břidlice
- jednoduchá30°
- dvojitá25°
krytina z vláknocementových rovinných prvků
- jednoduchá30°
- dvojitá25°
krytina z plechových rovinných desek30°
krytina z vláknocementových vlnitých desek 4,6)15°
krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek 4)15°
krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin 4,6)15°
krytina z trapézových plechů 4,6)
krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
krytina z dřevěných šindelů
- jednoduchá40°
- dvojitá35°
krytina z asfaltových šindelů 5)18°
krytina z došků (sláma, rákos)45°
POZNÁMKY:
  1. Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin (bezpečné sklony) zajišťují nepropustnost vůči srážkové vodě bez doplňkových hydroizolačních opatření.
  2. Hydroizolační kombinace skládaných krytin s pojistnou hydroizolační vrstvou bez ohledu na sklon střešních ploch vychází z projektového záměru nebo údajů výrobců krytin.
  3. Typ pálené drážkové tašky stanoví výrobce ve svých technologických podkladech.
  4. Menší sklony podle doporučení výrobce; také v závislosti na přesahu krytinových prvků a způsobu jejich těsnění.
  5. Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás.
  6. Uváděný sklon se také vztahuje na krytiny z tuhých platů obdobného tvaru.
  7. Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10m, v nadmořských výškách nad 600 m. n.m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony uvedené v tabulce 1 zvětšit nejméně o 5°.

Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.