• Facebook
 • YouTube
| Sdílet |

úvod » Nabídka práce » Jak správně napsat životopis

Strukturovaný profesní životopis (CV) (zkratka CV - z latinského Curriculum Vitae)

 • Pro všechny zájemce o práci, kteří nám zasílají svůj životopis, jsme připravili několik rad, jak ho správně napsat.
 • Úvodem je nutno si uvědomit, že váš životopis je společně s motivačním (průvodním) dopisem především vaší vizitkou a současně také i důležitým prvním dojmem pro nového zaměstnavatele. Svým životopisem prezentujete a "prodáváte" sami sebe.
 • Zapamatujte si, že stručná a výstižná formulace vět dává životopisu přitažlivost a proto jeho maximální délka má mít jen dvě stánky.
 • Dbejte na to, aby životopis především zaujal a byl co nejvíce jednoduchý, přehledný, výstižný, pravdivý a bezchybný. Buďte prostě originální.

 

Životopis rozdělte do následujících tematických částí:

Hlavička - kontaktní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště), rodinný stav, děti, telefon a e-mail.
 • Vaše portrétová fotografie získává na své důležitosti, jelikož díky ní strukturovaný životopis působí více osobně.

Vzdělání:

 • Informace o dosaženém vzdělání začněte uvádět v sestupném pořadí od nejnovějších k nejstarším. U nedokončeného studia, uveďte vždy důvod jeho nedokončení.
 • Uvádějte časové údaje – odkdy dokdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.).
 • Základní školu neuvádějte, její absolvování se považuje za samozřejmost.

Další vzdělávání - kurzy:

 • Uveďte všechny rekvalifikace, zajímavé a důležité kurzy (např. jazykové nebo počítačové), obchodní školení, semináře a workshopy, které jste absolvovali a ze kterých máte doklad (certifikát či osvědčení).
 • Opět uvádějte časové údaje odkdy do kdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

Pracovní zkušenosti (praxe):

 • Začněte od nejnovějších údajů a uveďte délku zaměstnání (odkdy, dokdy trvalo, tj. měsíc a rok), název zaměstnavatele (firmy), místo výkonu práce a název pracovní pozice.
 • Uveďte všechny zaměstnání, které jste absolvovali.
 • Pokud jste v minulosti podnikali, uveďte to také.
 • Stručně uveďte náplň práce – okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější obchodní akce, které jste řídili.
 • Vlastníte-li Živnostenský list, vždy uveďte i předmět podnikání.
 • Pokud jste byli na úřadu práce, tak vždy tuto informaci uvádějte i s datem nástupu a ukončení.

Jazykové znalosti:

 • Uveďte všechny cizí jazyky, které ovládáte a nezapomeňte zmínit úroveň psané i mluvené formy.
 • Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace a odborná terminologie.

Další schopnosti:

 • Řidičský průkaz – skupina.
 • Ovládání PC – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s přesnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň).
 • Charakterizujte své vlastnosti (např. flexibilita, kreativita, práce s lidmi, optimista, rád poznávám nové lidi a nebojím se jít do nových věcí, vyhledávám zajímavé obchodní případy atp.).
 • Ekonomické znalosti – ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny.

Zájmy:

 • Uveďte, jak prožíváte svůj volný čas (např. sport, turistika, cestování, četba, hudba).
 • Můžete zde uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, zájmových organizacích.

Reference:

 • Uveďte kontakty (jméno, příjmení, pracovní pozice, telefon, e-mail) na všechny osoby, které o vás mohou podat pravdivé reference.

Místo, datum, podpis:

 •  Datum životopisu musí být vždy aktuální.
 • Podpisem prohlašujete pravdivost údajů.
 • Pokud životopis posíláte v elektronické podobě, podepisujte ho jednoduše svým jménem napsaným klávesnicí.
 • Pokud ho však posíláte poštou, připojte i podpis rukou.

Rady na závěr:

 • V životopise si nic nevymýšlejte a nepřikrašlujte, protože u pohovoru s personalistou budete určitě mluvit o uvedených údajích a neukázali byste se v dobrém světle, pokud byste se hned na úvod zamotali do nepravdivých informací.
 • Pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém horním rohu a to v rozměrech shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas.
 • Psaní životopisu věnujte důkladnou pozornost a uvádějte všechny důležité informace a skutečnosti.
 • Pište spisovnou češtinou a bez gramatických chyb.
 • Vytvořte vizuálně přitažlivý životopis, který zaujme.

Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.