• Facebook
  • YouTube
| Sdílet |

úvod » Normy střech

Normy střech

  NĚKTERÉ ČSN NORMY SOUVISEJICÍ S PROVÁDĚNÍM STŘECH:
1.ČSN 72 2680Pálená krytina - základní technické požadavky
2.ČSN EN 538 (72 2681)Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - stanovení únosnosti
3.ČSN EN 539-1,2 (72 2682)Pálená krytina – Stanovení fyzikálních charakteristik
4.ČSN EN 1024 (72 2683)Pálená krytina - Stanovení geometrických charakteristik
5.ČSN EN 1304 (72 2684)Pálená krytina – Definice a specifikace výrobků
6.ČSN EN 490 (72 3240)Betonová krytina – Požadavky na výrobek
7.ČSN EN 491 (72 3243)Betonová krytina – Zkušební metody
8.ČSN EN 492,494(723401,2)Vláknocementové střešní desky a tvarovky - Technické požadavky a zkušební metody
9.ČSN 72 7010Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu –společná ustanovení
10.ČSN 72 7030Stanovení součinitele difuze vodní páry stavebních materiálů – Všeobecná část
11.ČSN EN 1602 (72 7046)Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
12.ČSN EN 1239 (72 7635)Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu
13.ČSN 73 0532Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách
14.ČSN P ENV 1991 (73 0035)Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
15.ČSN 73 0540-1,2,3,4Tepelná ochrana budov
16.ČSN 73 0550Stanovení tepelně technických vlastností stavebních kcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát
17.ČSN EN ISO 10211-1Tepelné mosty ve stavebních kcích – základní výpočtové metody
18.ČSN EN 832Tepelné chování budov – Výpočet spotřeby energie – Obytné budovy
19.ČSN 73 0810Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
20.ČSN EN 1365-2 (73 0854)Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – část2. Stropy, střechy
21.ČSN 73 0862Stanovení stupně hořlavosti
22.ČSN 73 1901Navrhování střech - Základní ustanovení
23.ČSN 73 2810Dřevěné stavební konstrukce
24.ČSB 73 3130Truhlářské práce stavební
25.ČSN 73 3150Tesařské stroje dřevěných konstrukcí
26.ČSN 73 3610Klempířské práce stavební
27.ČSN EN 1443 (73 4200)Komínové konstrukce – všeobecné požadavky
28.ČSN 73 6760Vnitřní kanalizace
29.ČSN 06 0210Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
30.ČSN 34 1390Předpisy pro ochranu před bleskem
31.ČSN EN 516Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky plošiny a stupně
32.ČSN EN 517Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky
33.ČSN EN 612Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace a požadavky
34.ČSN EN 607Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky, zkoušení
35.ČSN EN 544Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou

Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.