• Facebook
  • YouTube
| Sdílet |

úvod » O nás » EU

Název projektu:

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Název programu: Operační program zaměstnanost

Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003786

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: 1. června 2017 –  31. května 2019

Popis projektu: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele. Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí. Proškolením pracovníků v oblastech Obecné IT; Měkké a manažerské dovednosti; Účetní, ekonomické a právnické kurzy; Technické a jiné odborné vzdělávání; Interní lektor dojde k naplnění cíle projektu.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a specifických profesních dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici. Vzdělávací aktivity mají za cíl posílit znalosti a dovednosti zaměstnanců, které jim napomohou k efektivnímu a správnému plnění úkolů.

Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Region: Zlínský kraj

Realizátor projektu: SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Adresa: Loukov 90, 76875 Loukov  255 46 601

Kontaktní osoba: Jaroslav Rudolf, jaroslav.rudolf@salvatorstrechy.cz, tel.: 573 501 756 

 


Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.