• Facebook
  • YouTube
| Sdílet |

úvod » Služby » Poradenský servis » Střešní doplňky

Střešní doplňky

TAŠKA PŮLENÁ

U sedlových střech, které budou pokládány s použitím krajních tašek, potřebujeme při určitých krycích šířkách půlené tašky. Dále se půlené tašky používají všude tam, kde chceme snížit řezání na střeše na minimum a kde chceme zlepšit možnost připevnění řezaných tašek v liniích nároží, úžlabí a u průchodů střešním pláštěm (střešní okna, komín apod.) U nároží a úžlabí, které je pokryto šikmo řezanými taškami se vedle těchto tašek vždy nejprve kladou tašky základní, příp. protisněhové a pak teprve, podle potřeby se kladou tašky půlené. Stejně tak při pokrývání štítové hrany krajovými taškami se vedle těchto nejprve kladou tašky základní a pak teprve, podle potřeby, tašky půlené.


TAŠKA OKRAJOVÁ LEVÁ/PRAVÁ

S pomocí krajních tašek se zakončují okraje štítových hran a vikýřů a dostáváme tak pěkné, odborně provedené a ekonomické řešení. Tvoří ideální ochranu štítu do stran tvarovanou bočnicí.


TAŠKA ODVĚTRÁVACÍ

U šikmých střech je důležité, aby se zamezilo nadměrnému výskytu vlhkosti ve střešním plášti a snížením teplotních rozdílů různých částí střechy se omezilo nerovnoměrnému odtávání sněhu a jeho opětovnému namrzání na okapních, příp. zastíněných částech. To je hlavní úkol větraného střešního pláště. Zároveň každá dobře odvětrávaná střecha není tak náchylná k předčasnému usidlování lišejníků a jiných mikroorganismů. Větraná vzduchová mezera v létě zabraňuje přehřívání vzduchu pod taškami a zvyšuje tím tepelnou pohodu podkrovních místností. Odvětrávací tašky se pokládají do druhé řady od hřebene, někdy lze i do první řady, nebo od linie nároží v případě valbových střech. Odvětrávací tašky jsou nezbytné i pro přívod vzduchu pod tašky podél úžlabí. Dostatečné odvětrávání zaručuje 10 kusů odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy.


TAŠKA PULTU ZÁKLADNÍ

Tato taška je u pultových střech využita k řešení horní hrany střechy. Taška pultu se připevňuje k lati vrutem do plastového pouzdra v polodrážce betonového lemu a příchytkou ke druhé lati odshora. Taška pultu bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.


TAŠKA PULTU OKRAJOVÁ

Taška pultová okrajová tvoří lem při ukončení štítu a pultu.


TAŠKA PROTISNĚHOVÁ

Taška protisněhová má zabránit sjíždění sněhu z plochy střechy. Klade se ve druhé řadě u okapu zcela průběžně a následně dle místních sněhových podmínek a sklonu střechy diagonálně po celé ploše.


HŘEBENÁČ

Hřebenáč se používá pro pokrývání hřebene a nároží. Je kónického tvaru a klade se s ohledem na směr převládajícího větru (krytá spára) a připevňuje se příchytkou hřebenáče.


HŘEBENÁČ KONCOVÝ

Zakulacenou čelní stranou umožňuje koncový hřebenáč tvarově hezké řešení zakončení nároží.


HŘEBENÁČ SPOJOVACÍ/ROZDĚLOVACÍ

Spojovací hřebenáče umožňují snadné a spolehlivé řešení v případě kolmého protínání dvou hřebenů v jedné rovině. Spojovací hřebenáče se připevňují běžnými příchytkami hřebenáče a vruty (hřebíky) k hřebenové lati.Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.